خرید آسان اینترنتی و تلفنی قیمت دریچه سقفی با تضمین کیفیت از کالا کیوسک

هر یک از تیغه های دریچه اسلوت فضای پیرامون را به دو قسمت تقسیم می کند.یعنی درصورتیکه در درون کادرِ این دریچه، یک تیغه هوا بکار رفته باشد آن دریچه هوا را دو اسلوت و در صورتی که دو تیغه بکار رفته باشد آن روزنه هوا را سه اسلوت می نامند. دریچه تهیه هوای خطی اسلوت هم بصورت بادمپر و بدون دمپر قابل ساخت و عرضه می باشد. از همین روزنه اکثر در مکانهایی استفاده می شود که حساس طول بلندی می باشند و نیاز به ورود هوا اهمیت بیشترین فشار از دهانه روزنه می باشد. دریچه خطی از آن جور از روزنه هایی ست که هوای خروجی از انشعاب شبکه هوا را بصورت موازی از باطن شبکه هوا به گوشه و کنار تزریق می کند. دریچه ی دیگری که قابلیتِ کارگزاشتن در سقف را دارد، دریچه تهیه و تنظیم هوای خطیِ اسلوت می باشد که بصورتِ طولی در جلوی پلنیوم باکس های هوا که در سقف کارگزاشتن شده اند، هوای داخلِ باکس های هوا را به گوشه و کنار سوق‌دهی می کنند. لازم به ذکر است درصورت نصب دمپرهای پشت روزنه ای دسترسی به دمپر از روی فریم و یا مسافت میان پره ها امکان دریچه خطی سقفی پذیر خواهد بود. در سیستم رجوع و برگشت هوا نیازی به تعبیه ی دمپر در پشت روزنه نیست. چون عمق همین مدل روزنه کم می باشد به آن دریچه پشت کوتاه نیز گفته می شود. طریقه نصب روزنه تهیه هوای اسلوت مهم خارهای جانبی از داخل امکانپذیر می باشد، بطوریکه روی نمای دریچه جای پیچ یا زائده ای قابل رویت نباشد. دریچه تهیه و تنظیم هوای آلومینیومی طرح جدید، به وسیله پیچ مستقیماً بر بر روی دیوار قابل کارگزاری می باشد. 2- دریچه سقفی : به شکل یک و 2 و 4 جهت ساخته می شوند. دریچه تنطیم هوای اسلوت از یک کادر در دورتادورِ خود و تیغه های T صورت در داخلِ و موازی مهم ارتفاع فریم می باشد. جهتِ تنظیمِ مقدار هوای عبوری از دریچه تهیه هوا، از تیغه های موازی که به وسیله یک اهرم که بر روی نمای روزنه هوا تعبیه شده، بعنوان دمپر به کارگیری می شود. روزنه تنظیم هوا بصورت دمپردار و بدون دمپر قابل تولید می باشد. دریچه سقفی چهار گوش ثابت دمپردار و فارغ از دمپر تنظیم هوا به جهت کاربرد های مناسب در صنعت تهویه مطبوع برای کارگزاری در سقف طراحی شده اند. توضیحات: دریچههای سقفی چهارگوش دارای پرههای ثابت شاهرخی به سادگی روی نتورک گرد کارگزاشتن می شوند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات فراوان عمده در مورد خرید دریچه سقفی لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.