خصوصیات و شرایط خانههای هوشمند

خوشبختانه سیستم صوتی خانه هوشمند به نوعی طراحی شده که باندها در تمام خانه پخش هستند. درصورتیکه از سیستم هوشمند استعمال کنید، به راحتی میتوانید هر وسیلهای را که میخواهید روشن/ خاموش کنید، دمای هوا را تغییر‌و تحول دهید، درها را قفل نمایید و … در خانههای هوشمند ازآنجاکه در دست گرفتن اسباب حیاتی یک دستگاه قابلحمل امکانپذیر است، اعضا میتوانند در صورت بروز نقص‌ در منزل خود، اعلانها و بهروزرسانیها را به راحتی اخذ خانه هوشمند 86 کنند. اغلب شرکت های خانه هوشمند ایرانی قادرند محصولات سفارشی را متناسب اساسی نیاز عضو ایجاد کنند. این شرکت حساس در اختیار داشتند یک سبد تام از تجهیزات هوشمندسازی خانگی بی سیم و مبتنی بر سیم بضاعت و توان زیادی در طراحی خصوصیت های خاص در خانه هوشمند دارد. ولی لازم به تذکر است که این شرکت ها نمایندگانی نیز در سراسر میهن دارا هستند که افراد متقاضی میتوانند برای هوشمند سازی خانه خویش به آن ها مراجعه کنند. سنسور های متعدد هم حساس ترین وظیفه در قبال هوشمند سازی خانه ها را بر عهده دارند. مثلا اگر دود زیادی در خانه توده شود، سنسور گزینه لحاظ آلارم میدهد، یا این که در صورتی که منزل بیش از حد گرم باشد، سیستم سرمایشی به طور اتوماتیک واضح میشود. می توانید سایه بان ها را به طور مداد در یک زمانه معین باز نمایید ، روشنایی محیط داخلی و همینطور نورپردازی را طبق تعیین خویش تهیه و تنظیم کنید. اساسی استفاده از قفل های هوشمند و درب بازکن های اتوماتیک می قدرت درب را باز یا بسته کرد. مهم توجه به این که ارتباط این تجهیزات حیاتی یکدیگر از استانداردهای مرسوم کانال ای متفاوت بوده و پروتکلهای منحصر به فرد به خود را دارا هستند، امنیت شبکههای همین تجهیزات مضاعف بالا میباشد. در رخ وجود مسئلهای غیر طبیعی، در دست گرفتن کننده مرکزی اهمیت دقت به برنامهای که از قبل به آن داده شده، فرمانهای حتمی را به جهت اجزا ارسال میکند. این قابلیت در محصولات خارجی نسبتاً غیر ممکن است. در یک ساختمان هوشمند به جای تمام دستگاه هایی که جداگانه کار می کنند یک دستگاه کنترلر یا این که در اختیار گرفتن کننده مرکزی وجود دارد. چرا بخش اعظم سازندهها و معماران برتر کشور مارک Control4 را گزینش می کنند؟ به همین ترتیب به جهت سیستمهای صوتی، چهره‌ای و بقیه وسایل خانه می توان از لوازم وایرلس به کار گیری کرد و هزینه ها را کاهش داد. در طریق هایی که رابطه بین سنسورها، کنترلرها و عملگرها از نحوه کابل برقرار می شود از پروتکل هایی مانند BACnet ،M-bus ،KNX ،Modbus به تیتر پروتکل های هوشمند سازی حیاتی سیم استفاده می شود. در صورتی که از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در گزینه خانه هوشمند تهران لطفا از ورقه ما بخواهید.