دریچه های چهار طرفه سقفی – تهویه نو

این گونه روزنه غالبا به صورت دمپردار برای هوای رفت سیستم های هواساز، ایرواشر، زنت و کولر آبی و به صورت کارگزاری بر بر روی دیوار مورد به کارگیری قرار می گیرد. کمپانی تهویه نو، بهترین شرکت ایجاد کننده ملزومات تهویه مطبوع من جمله نتورک سازی صنعتی، طراحی و ایجاد سیستم شوتینگ زباله و ملحفه، هود صنعتی و کانال سازی در تهران می باشد که می توانید از خدمات ارزنده همین کمپانی حساس قیمت مناسب بهره مند شوید. به جهت تولید تهویه مطبوع چه در فضاهای صنعتی و چه در فضاهای مسکونی از یک منشا مطلوب به کار گیری می شود که هوای تولید شده از منشا توسط شبکه کشی به فضا انتقال می یابد و در فصل مشترک دهانه شبکه و محیط، یک دریچه تهیه هوا قیمت دریچه سقفی گرد کارگزاری می شود. طراحی این دریچه به دسته ای می باشد که می قدرت از آن هم برای مکش و دمش در گوشه و کنار استفاده کرد. روزنه سقفی تایلی اساسی روزنه گردِ جت نازل متشکل از یک کاغذ ی فلَت از ورق آلومینیوم(با کادر یا این که بدونِ فریم) و یک عدد روزنه جت نازلِ گرد هست که قطر روزنه گردِ جت نازل بسته به سایزِ کانالِ اصلی متغیر میباشد.جانماییِ دریچه گردِ جت نازل در بدنه روزنه سقفی تایلی ،باعثِ پرتاب مستقیمِ جریانِ هوای کانالِ اصلی به محفظه می گردد، چرا که تیغه های مستقیمِ روزنه جت نازل هیچ اصطکاکی در مسیر خروج جریانِ هوا تولید نکرده و مستقیم ترین حالتِ خروجِ جریان هوا را از دریچه بعهده دارد.با اعتنا به صورت و ظاهرِ دکوراتیوِ دریچه جت نازل ، این مورد قضیه باعثِ استقبالِ کارفرمایان و مهندسان و طراحانِ ساختمان از استعمال از همین دسته روزنه ( روزنه سقفی تایلی اساسی دریچه گردِ جت نازل)در پروژه های خود شده است.دریچه سقفی تایلی حیاتی روزنه گردِ جت نازل نیز می تواند بصورتِ بدونِ قاب و نیز بصورتِ بافریم تولید شود. عموما به دریچه هایی که به بر روی سقف به خواسته انتقال هوا، از شبکه به محیط کارگزاشتن می شوند را روزنه های سقف می گویند. دریچه سقفی تایلی حساس دریچه گرد تخت هم میتواند باطن کانال های تایلِ سقفِ کاذب، کارگزاشتن و تعبیه شود و هم بصورتِ مستقیم در بدنه ی سقفِ دارای پیچ و کارگزاشتن گردد.از دریچه سقفی تایلی دارای روزنه گرد تخت جهتِ خروج هوا بصورتِ تعدیل شده در محفظه های مختلف به کارگیری میشود.دریچه سقفی تایلی اهمیت دریچه گرد تخت از خروجِ هوای باطن نتورک بصورتِ پرتابی جلوگیری میکند. عموما روزنه های سقفی چهار طرفه به دهانه شبکه های انتقال هوا که از سقف کاذب بیرون می شوند، نصب می شوند. اما ناگفته نماند که محدودیت ابعادی در تولید دریچه سقفی دور پهن وجود دارااست چرا که بازشو سقف می بایست 7 سانت از بعد ها پشت دریچه اکثر باشد. روزنه های کلاف پهن اصلی انحصار ابعادی هست زیرا بازشو سقف باید 7 سانت از ابعاد پشت دریچه عمده باشد و همینطور شبکه متصل شونده به پشت روزنه می بایست 2 سانت بالاتر از تراز زیر سقف کل شود لذا جهت از فی مابین بردن انحصار های فوق می توان از دریچه سقفی کلاف دور گشوده به کارگیری نمود.