دوزینگ پمپ|مترینگ پمپ|پمپ پیستونی|پمپ دیافراگمی|افق پمپ

دوزینگ پمپ ها یا این که پمپ های مترینگ گونه ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که می توانند مقدار دقیقی از سیال را پمپاژ کنند و به این جهت به آنان دوزینگ پمپ یا این که مترینگ پمپ گفته می شوداز آنجا که دبی پمپ های سانتریفوژ و روتاری بسته به فشار سیستم تغییر و تحول می کند، بنابراین هیچ یک از پمپ های ذکر شده نمی تواند به عنوان دوزینگ پمپ آیتم استعمال قرار گیرد. دبی و فشار در دوزینگ پمپ : به طور کلی دوزینگ پمپ های گزینه به کارگیری در صنعت با دبی پایینی هستند.هرچند در موارد یگانه سازندگان دوزینگ پمپ بنابر سفارش دوزینگ پمپ هایی دارای ظرفیت بالا ایجاد می کنند. پمپهای پریستالتیک از غلتکهای یا روترهای چرخان به جهت فشار دادن یک لوله منعطف برای حرکت مایع در یک جریان ذیل فشار استعمال میکنند. دوزینگ پمپ های دیافراگمی معمولی دارای دیافراگم، دو شیر، گوشه و کنار جابجایی و مکانیزم حرکت هستند. دوزینگ پمپ دیافراگمی موتوری مایعات را کلیدی استفاده از دیافراگم رفت و برگشتی جابجا میکند. تجربه ثابت کرده می باشد این پمپها زیاد قابل اعتماد هستند زیرا قطعات داخلی ندارند که حیاتی هم در حالا اصطکاک و ساییدگی باشند. راهنمای انتخاب دوزینگ پمپ ها : (جهت مشاوره با کارشناسان همین کمپانی تماس بگیرید) آیا دوزینگ اکواریوم سیال خورنده است؟ دوزینگ پمپ دیافراگمی بادی، از هوای فشرده به جهت رویکرد اندازی یک دیافراگم دوبل (دو دیافراگم) به طور متناوب به کارگیری میکند. دوزینگ پمپ پریستالتیک بصورت دایرهای (چرخشی) یا این که خطی کار میکند. مترینگ پمپ دیافراگمی موتوری، از حرکت چرخشی یک موتور به کارگیری می نماید که از نحوه مکانیزم بادامک به یک حرکت رفت و برگشتی تبدیل میشود. شیر شاتل، جریان هوا را در بین دو دیافراگم حرکت میدهد. ۷- کشیدن سوپاپ روغن تنها یک توشه در اولی مرتبه کارگزاری (در گزینه دستگاه هایی که جعبه دنده دارند) ۸- شیر مکش و تخلیه روی ظرف هد را باز نکنید مگر برای تعویض. فولاد ضد زنگ Stainless Steel این ماده که مقاوم به ضربه می باشد و تعیین آن سبب ساز خودداری از آسیب دیدن هد پمپ در اثر خطاهای انسانی می شود. محرک این پمپ ها به شکل برقی (الکتروموتور .سه فاز و تک فاز)، سلونوئیدی (الکترومغناطیسی) ، هیدرولیکی و یا این که نیوماتیکی (پنوماتیکی .هوا) می باشد. بعلاوه، از آنجا که در سر پمپ به درزگیری یا این که روانکاری نیاز ندارند، احتمال آلودگی بخار روغن یا این که نشتی پمپاژ مایع وجود ندارد. دبی پمپ های مترینگ بهصورت دستی یا این که اتوماتیک در محدوده مشخص و معلوم شده قابل تنظیم است. ۸-مكانيزم تبديل حركت دوراني به حركت رفت وبرگشتي.شامل: الف ميل لنگ ب-ياتاقان هاي اثبات ومتحرك ج-دسته شاتون د-چرخ دنده هاي كاهش دهنده بدور ۹-سيستم روغنكاري نصیب هاي متحرك مشخصه هاي كاري پمپ هاي پيستوني نقطه كاري واقعي اين پمپ ها رابا تغييردادن اقتدار (توان ) ورودي ، راندمان و جايگاه حرارت مايع مي تـوان تغيير داد.