دوزینگ پمپ – قیمت روز پمپ کلرزن – دوزینگ پمپ (تزریق مواد شیمیایی)

تهیه دبی: دبی دوزینگ پمپ ها، اساسی تغییر و تحول طول اثرگذار کورس و یا این که تغییر و تحول سرعت کورس تهیه می گردد. همین پمپها زیاد ظریف میباشند و شتاب جریان نسبتاً ثابتی را در حدود 6-250L / hr ارائه می دهند. گونه دیگری پمپ دیافراگمی وجود داراست که البته به جای این که شتاب جریان آهسته و دائمی داشته باشد، پمپ را به وسیله یک سیم پیچ مولد در دست گرفتن دوزینگ پمپ کلروفریک میکند. این سیم پیچ مواد شیمیایی را در مدت زمان مشخصی میکشد و آنگاه وارد پمپ میکند. اساسی الهام از فرم M-316، ما هم اکنون کل پمپ های میزان گیری دیافراگمی Madden را به تیتر سیستم های بسته بندی شده ارائه می کنیم. § به جهت جلوگیری از رسوب در سیستم RO، از آنتی اسکالنت (Antiscalant) استعمال می شود. پمپاژ نمودن در همین پمپ به طور دستی و اتوماتیک انجام میگردد و حیاتی توجه به مقدار فشار سیستم قابل تهیه و تنظیم میباشد. پمپ دوزینگ یکی از مهمترین و پرکاربردترین پمپهایی هست که در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند مقدار مشخصی از مواد شیمیایی مثل اسیدها، سیالات خورنده و مایعات ویسکوز را در محل مورد نظر پمپاژ کند به همین ادله این پمپ، دوزینگ پمپ نامیده میشود. دوزینگ پمپ و صنایع شیمیایی: دوزینگ پمپ ها از حیاتی ترین و کاراترین پمپ ها در صنعت هستند که در صنعت مورد استعمال قرار می گیرند، که می تواند مقدار مشخصی از انواع مواد شیمیایی (شامل اسیدها، سیالات خورنده و یا این که مایعات ویسکوز و اسلاری) را در محل مورد نیاز پمپاژ نماید. پمپ کلرزن جسکو پریستالتیک از معمول ترین گونه های دوزینگ پمپ می باشد. توان همین دسته پمپ کلرزن جسکو 8 تا 22 وات است. مهم ولتاژ 115 و 240 وات می باشد. پمپ کلرزن جسکو به ادله آب بندی کامل به جهت تزریق مواد سمی و خطرناک مناسب می باشد. پمپهای تزریق یا دوزینگ در اشکال گوناگونی ساخته میشوند و در بخش اعظمی از موارد اهمیت اعتنا به نوع نیروی محرکه یا عملکرد، در دستههای متفاوت قرار میگیرند. پمپهایی که در گوشه قرار میگیرند. ما سهم قابل توجهی در راستا های بهره وری منابع و انرژی داریم که تا حد زیادی از انتظارات مشتریان ما فراتر می رود.