دوزینگ پمپ پودر و گرانول

در صنایع نفت و گاز، به جهت پیشگیری از نشت گاز و بروز اتفاقات ناگوار، مواد بودار به سیستم تزریق می نمایند که تزریق همین مواد نیز به امداد پمپهای دوزینگ انجام میشود. چرا که هر کدام از متریالها میتوانند ویژگیها و مشخصات مختلفی را به اشکال پمپهای تزریقی ببخشند. به همین دلیل هر کدام از آن ها قابلیتها و ویژگیهای یگانه خودشان را دارند. شیرهای Back Pressure وقتی که اختلاف فشار رانش و مکش کاهش از ۵/۱ توشه باشد، به کار گیری میشود. مشخصات فنی گوناگون نیز از دیگر پارامترهایی به شمار میروند که اهمیت اعتنا آنها صنعت های پمپ مورد لحاظ خویش را تعیین میکنند. 5. در نقطه ایی که مایع وارد دوزینگ پمپ میشود، یک نقطه انژکتور وجود دارد.این بخش دارای یک شیر یک طرفه است در عاقبت زمانی دوزینگ پمپ پاره ای از مایع را وارد لوله میکند، می تواند بر فشار لوله غلبه نماید و مایع را به جریان بیندازد.وقتی یه خرده از مایع در لوله رها میشود یا وقتی که پمپ متوقف میشود، شیر یک طرفه حرکت مایع را متوقف میکند و از ضرر و زیان به پمپ پرهیز دوزینگ پمپ میلتون روی میکند. پارامترهای متفاوتی وجود دارند که سبب خواهند شد گونه های متمایز از پمپهای دوزینگ تعیین شوند. دوزینگ پمپ یک پمپ جابجایی مثبت هست که برای تزریق مواد شیمیایی یا این که هر محلول دیگر در جریانی از آب، گاز و یا بخار استعمال میشود. اصلیترین آن صنعتی می باشد که قصد به کار گیری از آنها را دارد. چیدمان پیستونها در چنین پمپها سبب ساز می گردد آنها برای به کار گیری در انتقال مایعات دوچندان قابل اشتعال یا این که مواد منفجره مطلوب باشند. از گزاره خصوصیت های قابل توجه این پکیجها عملکرد مضاعف مناسب به همپا وزن ناچیز و فضای کم گزینه نیاز آنان می باشد. انتخاب متریال مناسب زیاد پراهمیت است. چرا که بعضی از صنعت های ممکن هست به شکل همیشگی مصرفکننده این پمپها باشند. اساسی دقت به شرایطی که محل کارگزاری دارد، باید کلاس حفاظتی مطلوب را تعیین نمود. دوزینگ پمپ گونه های متمایز از برق مصرفی را به خویش اختصاص دیتا است که از آن ها می توان به تکفاز، سهفاز، جریان اثبات و در غایت جریان متناوب اشاره کرد. که ما به جهت پاسخگویی به نیازها و سفارشات شما در تارنما شما ساخته ایم. به مراد افزودن طیف گسترده ای از مواد شیمیایی از قبیل مواد ضد رسوب و ضد خوردگی، اسید و قلیا، مواد ضد عفونی کننده، مواد انعقاد کننده و یاری انعقاد کننده و …