روشهای عمل لیپوساکشن متنوع است

فهم همین نکته مهم هست که لیپوساکشن روشی به جهت کاهش وزن نمیباشد و قبل از شروع درمان می بایست به وزن ایده آل خود نزدیک لیپوساکشن قیمت باشید. اشخاص می بایست به عکس العمل بدن خود حین انجام ورزش و آنگاه از آن توجه به اندازه نمایند. فعالیت لیپوماتیک حیاتی بیرون کشیدن چربی ذیل پوست حس لاغری را به همین افراد میدهد اما باید توجه شود که به جهت ناچیز نمودن میزان چربی احشایی و نگهداری سالمی و رعایت رژیم غذایی مطلوب و ورزش دوچندان به جهت مریض ضروری است. افرادی که پوست ریلکس و آویزانی دارند، و یا این که اشخاصی که مقدار چربی بیرون شده از بدنشان است، می توانند آن گاه از لیپوساکشن مبتلا افتادگی پوست هم شوند. 4) یافته های مطالعات مختلف، علی رغم اختلاف در مقدار ها و معنی داری، مغایرتی نداشته و در مجموع تغییرات متابولیک به دنبال فعالیت لیپوساکشن را مطلوب و همسو نشان می دهد. در واقع کار لیپوماتیک بافت های چربی اضافی که اهمیت امداد رژیم غذایی و ورزش حذف نشوند و اب کردن انها دشوار باشد خارج کشیده باشند. فعالیت لیپوماتیک و ، ترفند پیشرفته تری از روشهای قدیمیتر لیپوساکشن است.در عمل لیپوساکسن غالبا بروشهای گوناگون، بافت های چربی تخریب می شد تا خارج کشیده شود.بعنوان مثال در لیزر لیپولیز بافت چربی کلیدی کمک گرما سوزانده میشد و بعد از آن از تحت پوست تخلیه میگشت – بهمین عامل دیگر از این چربی برای تزریق بدیگر نقاط بدن نمیشد به کار گیری کرد. اهمیت شکسته شدن بافت چربی ساکشن یا تخلیه آن ها به راحتی قابل انجام است. درحالیکه در لیپو سنتی، تا ۴۰% خون در بافت بیرون شده چشم میشود. از آنجا که زخمها فراوان کوچک میباشند غالبا قابل اعتنا نیستند.یک جراح ماهر (مانند دکتر معالج مهدی جعفری) توانا هست زخمها را در منطقه هایی در تن شما، نظیر جای موهای شرمگاهی،یا ناف قرار دهد.بطوریکه براحتی قابل بازدید لیپوساکشن و دلایل آن نباشد. جراح بایستی خیلی خوب برای بیمارانی که قصد انجام لیپوساکشن را دارا‌هستند مزایا، معایب، عوارض احتمالی و نتیجه های واقعبینانهای که می قدرت انتظار داشت را توضیح دهد. در رخ احساس درد، ناراحتی و یا تورم به باعث کار های قدرتی، واجب میباشد که به پزشک معالج جراح پلاستیک مراجعه شود.