سدیم لوریل سولفات چیست؟

علیرغم نگرانی در مورد ایمنی SLES از سمت دانشمندان و تیم های تحقیقاتی؛ همین مواد شیمیایی کماکان در میان ساخت کنندگان محصولات خانگی عزیز هستند! عطرها علاوه بر ساخت بو و رایحه دلپذیر بوی نامطبوع مواد شیمیایی و همینطور بوی چرک آلود های گوشه و کنار شستشو را خنثی می کنند. کاربردهای SLS در همین محصولات به طور تمام نظارت شده و معلوم شده می باشد که به جهت مصرف کنندگان و گوشه و کنار زیست ایمن است. قطع سازی و امولسیون کردن چرک الود و آلودگی به طور معمول آب و روغن کلیدی یکدیگر ادغام نمی شوند. حساس همین وجود در حضور مقادیر و غلظت های کافی مولکول های سورفکتانت، روغن می تواند به طور موثری در آب امولسیون شود. بیلدر ها عمل سورفکتانت ها را ارتقا می دهند. کاتد (الکترود بار منفی که الکترون ها به آن اعصاب می شوند و فعالیت کمتر در آن رخ می دهد). همچنین در آزمایشات انجام شده بر روی حیوانات و انسان نشان داده شده میباشد که سبب ساز تحریک دیده و پوست می سدیم لوریل سولفات مضرات شود. براق کننده های نوری براق کننده های نوری چه عملی انجام می دهند؟ عطر و رایحه ها عطر و رایحه ها چه عملی انجام می دهند؟ آنها احساس و خوی و خلق و خوی مصرف کننده را بهبود بخشیده و عمل شستشو را تبدیل به عملی دلپذیر و خوشایند می کنند. پس از شکسته شدن لکه ها و ناپاک ها بوسیله آنزیم ها مستقل از دسته لکه ها و یا این که آنزیم، تکه ها و ذرات شکسته شده توسط سورفکتانت ها در محلول معلق می شود. نمک های بازی مثل SLS معمولا در آب محلول هستند. درصورتیکه چه آنزیم ها همچنان فعال باقی می مانند مقادیر دیگر مواد اولیه اصلی موجود در فرمولاسیون مقادیر چرک آلود و آلودگی را که می تواند به یاری هر ماده اول در محلول شستشو معلق بماند را محدود می کند. مثال: مرسوم ترین آنزیم گزینه به کار گیری پروتئاز می باشد که پروتئین ها را می شکند. برای افرادی که هر مدل نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین هدایت در آیتم چگونگی استفاده از صابون سوای سدیم لوریل سولفات ، شما احتمالا می توانید حساس ما در ورقه وب تماس بگیرید.