شگفت انگیز ترین روش های خانگی برای تشخیص عسل طبیعی !! – ایران عسل

رنگ و غلظت عسل نمیتواند دلیلی تعیینکننده به جهت شناسایی کیفیت این جنس باشد چراکه غلظت و رنگ عسل بسته به وضعیت اقلیمی تولید آن گوناگون هست ولی عسل طبیعی، عطر و طعم گلها را دارد. علیرغم این که عسل در طب سنتی مقام ویژهای دارد در کشور ما نیکی فقط از جنبهی درمانی به این جنس بیتوجهی شده بلکه در سبد غدایی خانوادهها نیز آیتم بیمهری قرار گرفته که مصرفکنندگان یکی از دلایل عدم مصرف این کالا را تقلبی بودن و کمبود عسل مهم میزان مرغوب بودن در بازار مصرف تیتر عسل طبیعی را چگونه باید شناخت میکنند. همین ماده به برهان عدم فساد و خواص بخش اعظمی که برای آن معرفی شده به عنوان یک ماده مغذی، دارویی و درمانی شناخته شده است. البته این موضوع به اندازهای تاثیر منفی در ذهن مصرفکنندگان تولید کرده که از یک سو اختلال بزرگی به جهت تولیدکنندگان در جریان عرضه به بازار به وجود میآورد و از سوی دیگر برای مصرفکنندگان از نظر طبیعی بودن عسل مایع، شک و تردید و شبه ساخت میکند. در صورتی که عسل به شکل یک جریان نخ نما نظیر نخ از پیاله بالایی به کاسه پایینی جریان داشت، شما عسل طبیعی خریداری کردهاید. همچنین، به کارگیری روزمره از روغن نارگیل و آب پیاز می تواند با تقویت موهای شما و تقویت پرورش موهای جدید، به ویژه در شکل ترکیب اهمیت رژیم غذایی سالم، به در اختیار گرفتن ریزش مو کمک کند. به جهت مصرفکنندهی معمولی یک رویکرد عمده به جهت شناسایی عسل وجود ندارد؛ آن هم استفاده از حواس است. اشخاصی نیز شگرد های ویژه ای را برای شناسایی عسل توصیه می نمایند که اساس و پایه آن معلوم وجود ندارد مانند کبریت گرفتن کنار عسل، ریختن یک‌سری قطره روی روزنامه و … آنتی اکسیدان های موجود در عسل گون، این رادیکال های آزاد را مهار کرده و سلامت قلب و ایمنی تن را تامین می کند. خرید کردن عسل بهار نارنج: برای تهیه همین دسته عسل، زنبورداران ما کندوها را به مناطقی که در آن شکوفههای بهار نارنج وجود داشته باشد، منتقل میکنند. چطور قبل از خریداری عسل، از خالص بودن آن مطمئن شویم؟ جالب هست که بدانید کشورهای اروپایی همیشه ترجیح می دهد عسلی را خریداری نمایند که شکرک زده است و زلال و شفاف نیست. در همین میان مصرفکنندگان نشانههایی به جهت شناسایی عسل طبیعی از عسل تقلبی مطرح میکنند؛ گروهی از مردمان براین باورند که عسل وقتی بلورین، کدر و تهنشین شود، تقلبی میباشد و عسل تندرست و طبیعی همیشه صاف و روشن میماند ولی این اعتقادوباور غلط است.