ضد کف غیر سیلیکونی چیست؟

برای از میان رفتن ماکروفوم روی سطح، خودداری از پهناور شدن انسداد هوا و فروپاشی سرعت بالا فوم در فرمولاسیون های آب، آنتی فوم ترجیح داده می شود. صورت تحت نشان دهنده ی ارتقاء و انفجار حباب های هوا در مایعات بدون سورفاکتانت می باشد. آنتی فوم الکلی یک دیفومر قادر بوده که مبنا شیمیایی آن بر اساس اسید چرب می باشد و نوعی ضد کف فارغ از سیلیکون است. دپارتمان مهندسی شیمی گروه صنعتی فامکو با فعالیت درزمینهٔ تأمین اشکال مواد اول شیمیایی مورد نیاز صنعت های مختلف، کوشیده تا دارای به کارگیری کادری کاردان و بهرهگیری از دانش روز دنیا، همه مایحتاج صنعت را کلیدی بالاترین کیفیت و مناسبترین بها ایجاد و تأمین کند. به گزارش ایسنا، بنابر اعلام فامکو، آنتی فوم، ضدکف، دفومر یا این که کف زدا به جهت خودداری از تولید کف در طی فرآیندهای گوناگون فیزیکی و شیمیایی صنعتی مورد مصرف قرار میگیرد. اما بسته به مدل آنتی فوم، روش ی مصرف آن و بررسی کیفیت یک‌سری روش آزمایشگاهی وجود دارد. مایع میتواند آبی، غیرآبی و یا به هر دو حالت وجود داشته باشد. کف های به وجود آمده در حین تولید مواد، باعث بروز مشکلات فراوانی میشوند. همچنین از روغن های گیاهی و الکل های چرب (C7 – C22 ) آن ها به جهت افزایش راندمان به محصولات نفتی طولانی تر می شدند. به جهت بازدید ضدکف ها در پترو اکسیر به منوب محصولات رفته و ضدکف گزینه لحاظ خویش را تعیین کنیدو همچنین به جهت اطلاع در آیتم بها آنتی فوم می توانید اساسی کارشناسان پترو اکسیر از نحوه برگه تماس اصلی ما در رابطه باشید. ضد کف بایستی در سیستم مورد استفاده به صورت نامحلول باشد و حساس جاذبه سطحی پایینتر نسبت به محیط اصلی کف، اساسی سرعت پخش شود. 8. این نوع ضدکف ها بطور کلی مبتنی بر روغنهای معدنی6، پارافینیک7، نفتنینک8، روغنها و چربیهای طبیعی9،اسیدهای چرب10، استراسیدهای چرب11، امولسیفایرها12، پخش کننده ها13، تر کننده ها14، تغلیظ کننده ها15،نگهدارنده ها16، عوامل پیوستگی17، پایدارکننده ها18 و پماد ضد قارچ کف سر غیره می باشند. ظرف های حاوی همین مواد بایستی به طور کامل بسته و محفوظ باشند و دور از دست اندرکاران اکسید کننده انبار شوند. به این ترتیب بایستی برای حل این مشکلات به فکر رویکرد حل های مطلوب و کارآمد بود. علت دارای تولید کف ورود گاز به مواد مایع است. تصمیم گیری در گزینه این که کدام یک به جهت شما خوب تر میباشد ، به برنامه خاص شما و میزان بضاعت کنترل استفاده از ضد کف بستگی دارد. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد ضد کف مایع بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.