طراحی هتل، طراحی هتل و رستوران ، طراحی دکوراسیون هتل – خانه ایرانی

قفل داخلی و یا این که زبانه (توالت هر طبقه) دست‌کم یک پنجم اتاق خواب ها با دستشویی فرنگی باشند. در هتلهای یک ستاره که ممکن میباشد برخی از اتاقها فاقد سرویس بهداشتی متصل به اتاق باشند ، دست‌کم یک سرویس بهداشتی برای هر ۸ نفر میهمان اینگونه اتاقها در هر طبقه (جدا از توالتهای تسهیلات بهداشتی خصوصی و متصل به اتاق خوابها) پیش بینی شده باشد. در آیتم هتلهای یک ستاره که برخی از اتاقها فاقد حمام متصل یا خصوصی هستند ، دست کم یک حمام یا این که دوش ، در تمام مدت برای هر ۸ نفر مهمان اینگونه اتاقها آماده باشد. ۴-۱:باید فضاهای ورزشی مثل استخر، سونا، سالن بدنسازی، تالار ماساژ در حیث گرفته شود و بهترین بخش به جهت این فضاها طبقات منفی است. فضای خدمت بهداشتی عمومی در فضاهای عمومی بایستی زنانه و مردانه به طور جداازهم از یکدیگر در محل مطلوب به دسته ای پیش بینی شود که حساس دو فضا بوده که فضای اول به جهت کارگزاشتن دستشوئی و فضای دوم به جهت سرویس بهداشتی در لحاظ گرفته شود. حمامهای عمومی زنانه و مردانه بایستی جداگانه در محل مطلوب پیش بینی و هر واحد آن می بایست اهمیت فضای رختکن و دوش جداازهم باشد. تعداد آن می بایست یک دستگاه زنانه و یک دستگاه مردانه جداازهم اساسی رختکن باشد. در درجات بالاتر می بایست همگی اتاقها ، حمام متصل و یا خصوصی داشته باشند. دسترسی به حمام از طریق محوطهی عمومی (مثل قسمت پذیرش ویا سالن نشیمن و ایوان خلوت) قابل قبول نیست. تسهیلات متصل به موردی گفته میشود که حمام و یا دوش، لگن توالت و دستشویی درفضایی که اهمیت یک در از اتاق خواب قطع شده قرار گرفته اند. درجایی که از صابون مایع استعمال می شود (فضاهای عمومی) دقت یگانه به بهداشت و پاکیزگی جای صابون بشود. گونه های شی ءها موجود در همین فضا می تواند با نورپردازی از محفظه حذف یا این که بر آن خاطر نشان کرد شوند، هنگامی که یک فضای آهسته ویژهی غذاخوری ضروری است، فضا مهم یک نور ملایم محیطی گرم و شی ءها تماماً نورپردازی شده به فضایی جامع و مالامال جزییات تبدیل می‌گردد و همان فضا با نورهای متغیر نقطهای و لبریز تحرک و رنگی، محیطی لبریز جنب و جوش آماده می‌نماید که در آن اشیاء و مجسمههای تزیینی در ظلمت گم طراحی هتل 5 ستاره میشوند.