فشارشکن هیدرولیک یا شیر کنترل فشار چیست و چگونه عمل می کند

شیرهای فشار شکن، نوعی شیر اطمینان هستند که به جهت کنترل و محدود نمودن فشار، در یک سیستم به کارگیری می شوند. شیر فشار شکن ویکرز، از شیرهای هیدرولیکی میباشد که برای تهیه فشار و مراقبت آن، در محدوده امن، به عمل می رود. هر برنامه نیازهای مخصوص به شخص خود را دارد ولی قبل از شروع به کار ، بیایید نگاهی به اصول عملکرد یک شیر تخلیه فشار مستقیم حساس عملکرد مستقیم داشته باشیم. هر مایع خصوصیات منحصر به فرد خود را دارااست براین اساس می بایست در گزینش بدنه مطلوب و مواد مهر و موم شده ای که در تماس حساس مایع میباشند اعتنا شود. به هر عاملی سیلندر در یک شرایط نامطلوب متوقف شود. دریچه دارای وصال فشار تنظیم شده تکان خواهد خورد و به باز شدن بیشتر ادامه می دهد و کلیدی ارتقا فشار جریان بیشتری به شما می دهد. جهت داده ها بخش اعظم به کاتالوک تولید کننده مراجعه گردد . در فشار شکن های دستی، در دست گرفتن فشار، به یاری یک اهرم که به دریچه ها، متصل است، انجام می شود. شیر فشار شکن CG2V، از یک شیر اصلی، یک اسپول متصل و یک شیر اساسی تحریک پایلوت برای تنظیم فشار ساخت شده است. در فشار شکن های رزوه ای در مسیر لوله قابلیت و امکان داراست به علت محکم بستن لوله و اتصالات ، اسپول گیر کرده باشد. مطابق نقشه ، تولید پاورپک ، دندهای و پیستونی فراهم خدمت گذاری به شما صنعتگران و همکاران ارجمند می باشد. شیر معیوب را بعداً می قدرت گشوده نمود و آنالیز کرد . همینطور حرکت آزاد اسپول را آنالیز کنید . آنگاه اتصالات سمتی که پیستون ایستاده می باشد را باز نموده و نشتی روغن را نظارت نمائید. آزمون ذکر شده را در نقاط میانی کورس سیلندر نیز می توان تکرار نمود ولی به جهت توقف سیلندر اضطراری هست یک مانع اهمیت استحکام بالا ، جلوی میل پیستون قرار دهید اگر در حین تست نشتی روغن از پورت جلو یا این که عقب مشاهده شود ، پکینگ سیلندر معیوب می باشد و لازم میباشد ردوبدل شود . در مدارهای پمپ جبران کننده فشار نیز ممکن هست از یک شیر در دست گرفتن فشار برای کاربردهای خاص به کار گیری شود. به طور معمول کاهش ممکن میباشد اتفاق بیوفتد البته سایش مضاعف در اسپول شیر ممکن می باشد مانع فشار سازی در فشار شکن هیدرولیک سیستم شود . اگر از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد فشار شکن کارتریجی هیدرولیک لطفا از کاغذ ما بخواهید.