قیمت ، خرید و مشخصات

در عمده داکت اسپلیت های ساده که اینورتر نیستند، صدای دستگاه آزار دهنده است. در آمریکا و اروپا همین دستگاه در بیرون از آپارتمان کارگزاری میگردد البته در کشور‌ایران به استدلال کارگزاشتن دستگاه در سقف کاذب آپارتمان حیاتی صدایی آزار دهنده مواجه میشویم. از معایب بیشتر داکت اسپلیت وابستگی گرمایش و مصرف الکتریسیته بالای آن‌ها در شرایط گرمایش میباشد مثل کولر گازی که برای جبران آن یک کویل آب گرم در یونیت داخلی جاسازی می گردد که آب گرم آن از شیوه موتور منزل مرکزی یا این که پکیج گاز سوز تامین میشود. این 2 نصیب از شیوه لولههای مسی به یکدیگر متصل میشوند. از سوی دیگر، جریان هوای تازه ورودی به یونیت داخلی پس از فیلتر شدن از روی کویل عبور کرده و بعد از آن از کمتر دما از روش مسیر نتورک کشی شده، در اتاق ها و یا این که فضاهای دیگر توزیع می گردد. به همین مضمون‌ که این دستگاه به جهت ساخت سوزوسرما اهمیت به کار گیری از سیکل تبرد، گاز مبرد را اهمیت عبور از اجزا سیکل مانند کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اپراتور و تغییر‌و تحول فاز مبرد هوای عبوری از بر روی کویل اوپراتور را سرد کرده و آن را به تهویه شونده تحویل میدهد. مایع مبرد حاصل از چگالش در یونیت خارجی به وسیله خط لوله مسی راهی یونیت داخلی شده و پس از عبور از شیر انبساط وارد کویل سرمایش DX می شود. 2. معکوس نمودن سیکل برودتی: می اقتدار اساسی معکوس کردن جهت گردش جریان مبرد در سیکل کاری داکت اسپلیت مثل هیت پمپ (مشابه نحوه گرمایش در کولر گازی) جریان بخار داغ خروجی از کمپرسور را به جای عبور از کندانسور، وارد اواپراتور (کویل DX یونیت داخلی) کرده تا باعث به ارتقاء دمای هوای عبوری از روی کویل شود. در وضعیت گرمایش دستگاه به یاری کویل تعبیه شده در دستگاه و جریان آب گرم عبوری از درون کویل هوای عبوری از بر روی کویل را گرم کرده و آن را به فضای تهویه شونده تحویل میدهد. در این حالت آب گرم عبوری از کویل توسط پکیج یا موتور خانه تامین شده و منبع انرژی دستگاه گاز میباشد در این حالت مشابه رشته کویل کار داکت اسپلیت 30000 ال جی میکند. معین است که در این حالت منشا انرژی دستگاه برق میباشد. پس از مشخص و معلوم شدن ابعاد نیاز می باشد که محل قرار گیری یونیت های داخلی و خارجی ارزیابی شود و همینطور بایستی مرحله لوله کشی برای هر دو یونیت هم چک شود که عمل تقریبا تخصصی است. اگر هر یک از گرمایش یا سرمایش ناکافی باشد، هزینه های سر سام آور الکتریسیته را اهمیت خویش به همراه خواهد داشت. چنانچه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم داکت اسپلیت گری 24000 لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.