قیمت دمپر – تهویه مارکت

این نوع دمپر همانگونه که از نامش پیداست دارای مقطع گرد می باشد و بوسیله یک موتور دمپر برقی که در سطح بیرونیِ دمپر هواساز نصب می شود مقدار هوای عبوری از مسیر کانال گرد را تنطیم و یا این که مسدود می نماید. لوورهای اندازهگیری هوا با تیغههای عمودی نزدیک به نیز میباشند که از ورود آب خودداری میکنند. شما میتوانید پنجرههای اتوموبیل خود را باز یا این که بسته نمایید تا به این نحوه جریان هوا را تنظیم نمایید. براین اساس دمپرها این قابلیت را به جهت کاربران آماده میکنند تا بتوانند به راحتی جریان هوا را کم یا این که کرده یا این که حتی آن را به طور کامل انقطاع کنند. ولی در پروژههای صنعتی متاع آن می تواند گالوانیزه یا استیل هم باشد. از امکانات ویژه بالانس دمپرها کنترل میزان جریان هوای عبوری از کانال، متاع آلومینیوم پره ها به خاطر سبک بودن و کالا گالوانیزه قاب به شکل استاندارد، عملکردی مشابه به شیر یکطرفه، کاربرد مکانیکی و الکتریکی و در غایت قابلیت و امکان ساخت به رخ گرد و چهار گوش را می­توان نام برد. دو جور دمپر رشته وجود دارا‌هستند که قابلیت فن را دارای عملکردهای گوناگون سیستم تهیه و تنظیم میکنند. تیغه های دمپر ضدحریق توسط فنری که بصورتِ کشیده شده و در حالتِ مهیا برای رها کردنِ تیغه هاست ، از طریقِ یک فیوز که در برابرِ حرارت اهمیت می باشد در زمان حریق بصورت خودکار عمل نموده و اهمیت انسداد مسیر اکسیژن هم از رسیدنِ اکسیژن به محیطِ آتش گرفته خودداری می نمایند و هم از تکثیر شعله های آتش به دیگر فضاها از منش کانال های هوا ممانعت بعمل می آورند. دمپر ضد حریق برای انسداد مسیر حریق در داکت کانال هوا گزینه به کارگیری قرار می گیرد و در واقع از رسیدنِ اکسیژن به حریق و انتشارِ شعله های آتش ممانعت به کار آورده و از تکثیر حریق در طبقات یا این که بخش های متعدد ساختمان به صورتِ ویژه خودداری می کند. درصورتیکه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم دمپر کانال صنعتی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.