مخزن اکسیژن مایع – پرشیا گاز آسیا

کارایی همین حیطه طوری است که نیتروژن و عناصری که در هوا وجود داراست را می گیرد و به اکسیژن کلیدی خلوص بالایی تبدیل می نماید تا آن را به نصیب ستونی صورت اکسیژن ساز عبور بدهد. هیپوکسمی همپا حساس بیماری مزمن انسداد ریوی باعث به کاهش میزان مرغوب بودن زندگی، مشکل در عملکرد ماهیچه های اسکلتی، کاهش تحمل در ورزش و یک خطر فزاینده ای از مرگ می شود. شیوه اول افزايش فشار اکسيژن و نحوه دوم کاهش دمای اکسيژن است. اکسیژن دومی عنصر اهمیت جو است که 20.8٪ از حجم آن را تشکیل می دهد. از جمله همین تانکرها به جهت لبریز کردن مخازن ذخیره سازی اکسیژن مایع مجزا; که خارج از بیمارستان ها و شرکت های دیگری کاربرد اکسیژن مایع در صنعت هستند. گهگاه بدن انسان به گاز اکسیژن بیشتری به جهت نفس کشیدن نیاز داراست و این در حالی میباشد که بدن موقعیت ساده ندارد. چون یک لیتر اکسیژن مایع به 840 لیتر اکسیژن گاز در فشار اتمسفر و 20 جايگاه سانتیگراد (68 سکو فارنهایت) مساوی است. کاربرد O2 به تیتر یک گاز تنفس اندک فشار در فضای مدرن است. طرز های ذخیره سازی گاز اکسیژن شامل مخازن اکسیژن حیاتی فشار بالا، کربوژن ها و ترکیبات شیمیایی است. در هواپیما های بدون فشار تحت فشار قرار دارند، گاهی مکمل O هستند. 6 متر عمق یا کمتر) و یا معالجه های طبی در اتاق های مرمت در فشار تا 2.8 بار; جایی که سمیت اکسیژن حاد سوای خطر غرق شدن می تواند مدیر شود. یک فرم که در برنامه های کاربردی قابل حمل پزشکی قابل به کارگیری و جوشکاری و برش اکسیژن موثر است. این عنصر گاز است. که نیاز به حجم زیادی از گاز اکسیژن خالص دارند، به کارگیری می شود. داخل بسته اکسیژن دو لوله اصلی یک رابط و لوله بینی وجود دارد، از لوله بینی برای تنفس اکسیژن استعمال می شود، لوله بینی از یک لوله رشته رشته با دو دهانه انعطافپذیر تشکیل شده می باشد که دو دهانه آن باطن ترک های بینی قرار می گیرند. همانطور که گفته شد چنانچه مخزن اکسیژن و تجهیزات آن به درستی و ایمنی به فعالیت گرفته نشوند سبب آتش سوزی و حوادث هولناک می شود، همگی مصرف کنندگان اکسیژن بایستی نسبت به مشکلاتی که ممکن می باشد به وجود بیاید اطلاعات کافی داشته باشند و آموزشهای حتمی را در آیتم روش عمل کلیدی مخزن اکسیژن یاد گرفته باشند. به جهت کسانی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین راهنمایی در گزینه چگونگی استعمال از تولید اکسیژن مایع ، شما احتمال دارد می توانید اهمیت ما در ورقه وب تماس بگیرید.