نه تاکتیک کلیدی که حرفه ای ها برای دستگاه حضور و غیاب استفاده می کنند

چرا گسترش جت پک اینقدر کند بوده است؟ به حیث می برسد به کارگیری زیادی برای جت پک ها به جز “هی، باحال، جت پک!” عامل. ارتش متوجه شد که هر سربازی که اهمیت جت پک جاسوسی کند، به معنای واقعی واژه و کلمه بوسیله معاند مایل‌ها دورتر شنیده می‌شود، آنها می‌دانستند که هیچوقت کارساز نخواهد بود. برای مثال، شواهدی وجود داراست که نشان می‌دهد، کلیسا، محققین خصوصی را استخدام کرده هست تا زندگی تک تک پرسنل IRS را به جهت یافتن آسیب‌پذیری‌هایی که می‌توان از آن ها مورد سوء استعمال قرار داد، تحلیل کنند. ده سال پس از اعطای موقعیت معافیت مالیاتی به آن در سال 1957، IRS آن را لغو کرد و گفت که از نظر خود، ساینتولوژی واقعاً یک سازمان تجاری است که به جهت کسب سود به جهت هابارد تولید شده است. امروزه کلیسا ادعا می نماید که بیش از 5000 عضو سازمان دریا دارد. اعضای سازمان دریا قراردادی میلیارد ساله امضا مینمایند و مسئولیت تام خویش را در قبال کلیسای ساینتولوژی می‌دهند. در طول یک جلسه ممیزی، یک پیش‌کلیر دستگاهی به نام e-meter را در دست می گیرد که کلیسا از آن به عنوان یک «آثار مذهبی» یاد می‌کند. اصطلاح “e-meter” مخفف “الکتروسایکومتر” است. فردی که گزینه ممیزی قرار می گیرد الکترودهای کنتور را نگه می دارد، که قطره ای غیرقابل تشخیص – تقریباً 1.5 ولت – الکتریسیته را از تن می فرستد و به کنتور برمی گرداند. ران هابارد مدیر مرکز فناوری مذهبی هیئت و رهبر کلیسایی مذهب ساینتولوژی می شود. هابارد استدلال کرد که در صورتی که تتان از روزگار و تن فراتر رود، باید بتواند به میل خویش خود را از تن انقطاع کند. از ایستگاه ورود به سیستم کامپیوتری، دستگاه اپل یا این که ساعت زمان به جهت ثبت حضور اعضاوجوارح در باشگاه یا کلاس ورزشی خود به کار گیری کنید. دیتا های توده آوری حضور و غیاب به جهت جداسازی و باز‌نگری و گزارش ها در یک قابل انعطاف افزار پایگاه داده توانمند مبتنی بر وب آپلود می شود. چشمی جزء نمایشگر Charmed Communicator این کمپانی است، یک دستگاه پوشیدنی، بی سیم و پهن باند اینترنت که می تواند اصلی صدا، قلم یا این که ورقه سوییچ دستی کنترل شود. در عوض، از کاغذ اکران مانند یک عینک آفتابی یا این که یک دستبند به کارگیری خواهید کرد. این وظیفه آنان فهمیدن چنین اطلاعاتی است، فکر نمی کنید؟ من می خواهم کمپ فضایی تحمیلی را به عنوان چیزی برای خرج نمودن روی میز بگذارم. با این حال، ابتدا اجازه بدهید مهم این سوال شروع نماییم که در ذهن بیشتر ما وجود دارد: آیا یک شخص 40 ساله می تواند این سایت به کمپ برود؟ نتایج همین آزمایش‌ها را می‌توان بر بر روی یک نمودار ثبت کرد تا پیشرفت انجام شده را نشان دهد. حیاتی مرکز فرماندهی یکپارچه، می توانید به در اختیار گرفتن دسترسی خودکار بر روی امکانات یک سایت یا یکسری سایت جهانی دست یابید. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه دارای اطلاعات بیشتر وب وبسایت خویش باشید.