های پرشر سوئیچ معمولا به صورت اتوماتیک ریست نمیشود

این سوییچ ممکن هست به مدل ای طراحی شود که در رخ دستیابی به یک فشار دست‌کم و همچنین یک فشار حداکثر ، کار کند. در صورت باقیماندن دود در محیط، ممکن هست اتفاقات خظطرناکی به جهت شما بیافتد. از اینرو می بایست به رخ دستی ریست شود تا سیستم دوباره به فعالیت بیفتد. همین روند در دراز مدت منجر سوختن پمپ و مصرف بیش از اندازه برق در همین سیستم می شود، براین اساس باید به فکر رویه راه حل ای پرشر سوئیچ اسکواردی بود. سوئیچ را می قدرت به نوع ای طراحی نمود که حساس بالا و پائین آمدن فشار، کنتاکت تولید نماید. زمانیکه بخواهیم در صنعت، فشار مخازن را تنظیم نماییم و یا این که از افزایش فشار در محیط هایی که تحت فشار هستند خودداری کنیم از پرشر سوئیچ (کنترلر فشار) به کارگیری می کنیم و به صورتی طراحی شده تا بتواند فرآیند کارایی فشار در سیستم را مونیتور نماید و هنگامی که فشار به مقدار ست شده (Set point) می رسد، Pressure switch طی یک پروسه، به صورت یک کلید الکتریکی امر را ارسال می کند. سوئیچ فشار طوری طراحی شده که در رخ افزایش یا این که افت فشار سیستم قطع و یا این که وصل میشود. به همین رخ که نسبت به فشار بیشینه میتواند تا 4 بار یا این که 0.7 فشار بیشتر ساخت نماید تا در سیستم منبع آب تبوبی ذخیره شود. استدلال آن هم همان طور که گفتیم، برای افزایش ایمنی کارایی پکیج است تا از پیدایش حوادث خطرناک پرهیز کند. به عبارتی طور که گفتیم، پکیجها به برهان کارایی و محبوبیت بالا، جایگزین آبگرمکنها و موتورخانهها شدهاند. پرشر سوئیچ یا کلید اتوماتیک تنظیم فشار نوعی سوییچ هست که پس از دستیابی به فشار معین در ورودی، یک مدار الکتریکی را انقطاع می کند. همین وسیله، یک مدار الکتریکی را در فشار انتخاب شده روشن یا خاموش می کند. اندازه، جور اتصالات، جور کارکرد و فرآورده پرشر سوئیچ در انتخاب بها آن تعیین کننده است. پرشر سوئیچ هوا ، به عامل در دست گرفتن کارایی فنها، نوعی سیستم ایمنی هم میباشند. پرشر سوئیچ ها غالبا” در صنعت دارای سیال مالامال فشار به منظور در اختیار گرفتن اتوماتیک سیستم آیتم استفاده قرار می گیرند. و بسیاری از مورد ها دیگر که سوئیچ فشار حیاتی به کار گیری از فشار گاز میتواند خدمات دقیقی را در صنعت های گوناگون ارائه کند.