هدف از انجام ابدومینوپلاستی چیست؟

نکته ای که با داراست همین هست که ابدومینوپلاستی اساسی لیپوساکشن تفاوت دارد، ولی امکان انجام همین دو جراحی هم‌زمان اصلی هم وجود دارد. همین جراحی زیر بیهوشی عمومی انجام می شود. اشخاصی که سوابق DVT یا این که ترومبوز عمقی ورید داشته اند، افراد دچار به دیاتز خونریزی و چاقی مرضی منع مصرف مطلق برای انجام این عمل تلقی می شود. سن، دیابت، فشار خون بالا، بیماری های قلبی، اسکارهای فوقانی شکم و اضافه وزن همگی موارد منع مصرف نسبی برای انجام فعالیت جراحی ابدومینوپلاستی شکم هستند. مریض بایستی مکان قابل قبولی را برای استراحت خویش مهیا کرده باشد، چرا که بعد از آن از جراحی توصیه می شود شخص به مدت دو هفته تام استراحت نماید و هیچ مدل فشاری به حیطه شکم وارد نشود. به طور کلی به جهت کاهش حجم شکم دو شیوه وجود داراست که شامل ابدومینوپلاستی (جراحی زیبایی شکم) و طریق های گوناگون لیپوساکشن می باشد. اکثری از بیماران از ضعف بعد از آن از جراحی رنج می مارک و نمی توانند آب کافی مصرف کنند. امروزه عمده بیماران از نتیجه های عمل راضی بودن دارا‌هستند و به این ادله جراحی ابدومینوپلاستی که به آن تامی تاک نیز می گویند محبوبیت زیادی پیدا کرده است. همین جراحی جزو جراحی های پیکرتراشی شکم و پهلو است. بیمار حتماً بایستی در جلسه مشاوره شرکت کرده و به سفارش های جراح دقت کند. ابدومینوپلاستی یا این که به عبارتی جراحی زیبایی شکم، طریق جراحی می باشد که حیاتی برداشت و حذف پوست و چربی مازاد در منطقه شکم، به صاف شدن این حیطه جراح ابدومینوپلاستی در اصفهان کمک می کند. کلیه کسانی که تمایل به اصلاح بدفرمی شکم را دارا‌هستند و خطرات احتمالی ناشی از جراحی را می پذیرند کاندیدای قابل قبولی برای فعالیت هستند. به خصوص بیمار هایی که چاقی آنان فقط در حیطه شکم است، شکم هایی دارای فلپ های پهناور دارند،BMI آن ها بسیار وجود ندارد و اضافه وزنشان مختصر است. پس از فعالیت تا چندین روز لوله های اختصاصی خروج آب بافتی از منطقه ی شکم در بدن باقی می ماند.