همه چیز درباره رزین و موارد مصرف حیرت انگیز این ماده شیمیایی – شیمیایی تصفیه

بعد از آن از ترکیب رزین و هاردنر، واکنش آغاز می گردد که رزین آغاز به خشک شدن و پخته شدن می کند که روزگار این واکنش علاوه بر ادغام دو جز به دما و وضعیت محیطی مطلوب بستگی دارد. همین مدل اپوکسی غلیظ و چسبناک و دو جزئی می باشد که دو جزء رزین و هاردنر (ماده سخت کننده) بایستی به میزان معین باهم مخلوط شوند که میزان مناسب ادغام کردن رزین و هاردنر بستگی مخلوط شیمایی آن داراست که شرکت تولید کننده آن را انتخاب میکند. بحث ما اکثر درباره نوع آرتِ رزین اپوکسی میباشد که تماما واضح و مناسب برای کارهای حجم از پاراگراف زیورآلات و تزیینی هستند. ریخته گری رزین روشی می باشد که به طور گسترده برای تولید حجم قلیل بوسیله متخصصان و مهندسان استعمال می شود. به طور معمول، رزین ها به رخ اصلاح شده یا این که ترکیبی به جهت ایجاد آیتم به کار گیری قرار می گیرند. از همین جور رزین به جهت حذف دشواری آب استعمال میشود، چون کار کشته است یون های منیزیم و کلسیم موجود در آب را دارای یون های سدیم موجود در همین ذرات زردرنگ و سفید رنگ جایگزین نماید. اساسی دقت به اثر گذاری ریز و درشت بودن روزنه های موجود در تراز رزین بر مقدار واکنش پذیری آنها، چینش آن‌ها در دستگاه های تصفیه آب باید با اعتنا رخ گیرد. طبق معمول میزان ترکیب رزین اهمیت هاردنر بهصورت ۱ هاردنر و ۲ رزین است. این تیم ممکن است در بدنه زنجیر باشد البته معمولاَ در انتها قرار دارد. سپس از سطح استراحت رزین داخل قالبی که در نظر گرفته شده ریخته می شود تا فرایند پخت را طی کند، رزین بهیکباره خشک نمیشود بلکه کمکم شروع به ژله شدن و سفت شدن میکند و همانطور که پیشتر اشاره کردیم آنگاه از ۲۴ ساعت در دمای ساده خشک شده البته روند پخت علمی و درونی رزین ممکن می باشد تا یک ماه روزگار تبادل لحاظ رزین ببرد. زمان ترکیب کردن رزین و هاردنر به طور معمول حبابهایی درون مایع به وجود میآید که همین گرما دادن و رقیق شدن رزین از شدت آن اندک خواهد کرد. برای تشخیص همین مراحل میتوانید بعد از ریختن رزین در قالب یک خلال ریز را در مدت زمانهای مختلف داخل رزین کرده و دوران ژلهای شدن رزین رو پیگیری کنید، همین عمل به شما کمک می نماید حالت رزین را در زمانهای مختلف تا وصال به خشک شدن نهایی دنبال کنید، همین رابطه برقرار کردن و شناخت با رزین در مبحثهای بعدی و عمل بارنگ به شما امداد متعددی خواهد کرد.