همه چیز درباره کشور عمان

همچنین آنان نقش مهمی در اساس گذاری حکومت عمانی در شرق آفریقا در دوران امام سیف بن پاد شاه آل یاروبی داشته اند و رشادت های متعددی را در تاریخ به تصویب رسانده اند به جهت مثال شهر مومباسا توسط فرمانده ارتش عمان ، آلجمدار فرمان روا داد بلوچ ، که از بلوچستان بود ، فتح شد. سال 98 تحریمها سبب شد فعالیت ایرلاینهای عمانی در هتل شانگريلا عمان ایران اندک شود. چندی پیش بود که تصویری از «سیدحسن قاضیزاده» وزیر اسبق وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی در شبکههای اجتماعی منتشر شد که او را مؤسس مرکز چشمپزشکی نور در سرزمین عمان معرفی میکرد. او میگوید: «ایرانیانی که اقامت عمان میگیرند بهراحتی میتوانند حساس کشورهای دیگر مراوده داشته باشند.» مسافران و مهاجران عمان فقط به پرستاران محدود نمیشود. به گفته او هزینه آزمون پرومتریک به جهت پرستاران، پزشکان و پیراپزشکانی که در همین تور کمپانی می‌کنند 2500 دلار است. بر مبنا یک گزارش، از ژانویه ۲۰۱۳ تا آگوست به عبارتی سال بیش از ۶۰ هزار بیمار از عمان به هند سفر کردهاند تا به درمانهای باکیفیت این مرز و بوم دسترسی داشته باشند. سه سال پیش 43 هزار گردشگر عمانی به کشور ایران هجرت کردهاند. مسئولان بیمارستان مریتا هم گفتهاند: «ما همچنین شاهد پرورش ۲۵ تا ۳۰ درصدی تعداد بیمارانمان بهصورت ماهیانه از حیطه شورای همکاری خلیج عجم هستیم.» بیمارستان مریتا در شهر کالیکوت هند هرساله صاحبخانه صدها گردشگر عمانی است که حساس اهداف طبابت مسافرت کردهاند. تسهیلات ویزا، ارتباطات هوایی ارزان، موانع فرهنگی و زبانی کمتر، هزینههای مناسب حفظ تندرست و وجود متخصصان ماهر از جمله عواملی است که هند را به یک عدد از مقاصد فراوان مناسب مسافرت به جهت گردشگران عمانی و مردمان GCC تبدیل میکند. در این مملکت افسانهای، هزاران نوع جانوری زندگی میکنند، این کشور برای ایرانیان به محض ورود مجوز ورود 30 روزه صادر میکند. هند حیاتی تسهیلات مراقبتهای بهداشتی، زیرساختار خوب و هزینههای تحت درمان، گردشگران طبابت را از عمان و حوزه‌ خلیج فارس جذب میکند. ولی گاهی اوقات ممکن می باشد سرعت زیر انجام امور در میهن عمان طاقت شما را سر ببرد. پروازهای داخلی هیچ سر و سامانی ندارند.» به گفته او، گهگاه پرواز مسقط به شیراز حساس ایرلاین اهل ایران ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می شود در حالی که به عبارتی پرواز را درود ایر (عمانی است) 2میلیون تومان میفروشد.