همه چیز در مورد کنترل پروژه و انواع روشهای کنترل پروژه

پروژه تلاشی موقت، منحصربهفرد و حساس آغاز و انتها معلوم تمجید شده است. زمان بندی در پروژه می بایست حول انجام امور در دوران معین و انتخاب نمودن ددلاین و یا به عبارتی ضرب العجل برای وظایف باشد. در فازبندی كار و گزینش اندازه بهینه محدوده هربخش ، دارایی و چگونگی تامین آن از مهمترین عوامل می باشد . بنابراین، گروه پروژه مهمترین مرجع شماست. یكی از مهمترین دستاوردهای تاسیس همین موسسه , پایه گذاری کردن استاندارد جهانی علم رئیس پروژه بوده میباشد ؛ ازین پس بود كه دگرگونیها و پیشرفتهای حوزه مدیریت پروژه ، صورتی منسجم و مدون به خود گرفت .●كاركرد رئیس پروژه در چیست ؟ 1969: موسسه بینالمللی مدیر پروژه به تیتر اولین موسسه قانونی مدیران پروژه تاسیس گردید. ۱۹۶۹ :موسسه بینالمللی مدیر پروژه به عنوان اولین موسسه رسمی مدیران پروژه تاسیس گردید . علم رئیس پروژه در همین بخش، به فرآیندهای ضروری به جهت خرید یا اخذ سرویس ها و محصولات و یا این که نتیجه های آیتم نیاز از خارج از گروه پروژه میپردازد، مثل استخدام پیمانکاران فرعی. هدف از تدریس مدیران پروژه توانمندسازی آن ها در برابر مشكلات پروژه و آمادهسازی آنان به جهت ورود به فضای جدید و ناشناخته پروژه میباشد . به طور معمول مدیران پروژه کلیدی به کار گیری از طرز مسیر بحرانی (CPM) برنامه ریزیها را انجام میدهند. یافتههای یك پژوهش در در میان كاربران نرم افزار برنامهریزی و كنترل پروژه Micro Soft Project نشان اعطا کرد كه هشتاد % مدیران پروژهها در دنیا ترجیح میدهند به جهت برنامهریزی و كنترل پروژههایشان از گانت چارت به کار گیری کنند . به پاسداشت این اقدام اسم گانت قبل از تیتر بارچارت تداعی كننده همین اقدام ارزشمند میباشد . موفقیت یا این که شكست پروژه در دستیابی به هدف ها بایستی به نوعی اندازهگیری شود . از همكاران و صاحبنظران دیگر بخواهید اهداف پروژهی شما را مطالعه كنند ، آن‌گاه از آنان سوالاتی درباره پروژه بپرسید ؛ چگونگی درك آنها از خواسته پروژه میتواند نشانگر برد شما در تمجید هدف باشد . بهرحال بایستی به شكلی از نقطه توقف پروژه و موفقیت یا شكست آن باخبر شد . در چه مواقعی و كجا ، پروژه در معرض شكست قرار میگیرد ؟ نبود رئیس صحیح بر افزایش امر كار پروژه , پروژه دانشجویی کامسول هزینهها و تاخیرهای پروژه را مضاعف بالا پیروزی و در غایت موجب شكست پروژه گردید . این افراد، هیچ فرایند سازمان یافته ای به جهت انجام عمل ها در لحاظ نمی گیرند و از همین رو نمی توانند زمان، هزینه، کیفیت، ریسک ها، مسائل و تغییرات پروژه را مدیر کنند. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه پروژه دانشجویی مهندسی پزشکی لطفا از صفحه ما بخواهید.