کربن فعال چیست و از کجا بخریم؟

اهمیت این درحال حاضر در طی فرایندی که جذب شیمیایی نامیده میشود؛ مولکولهای آلاینده به صورت شیمیایی اساسی مرحله کربن واکنش ارائه می کنند و توسط پیوندهای شیمیایی نگه داشته میشوند؛ همین نیروها در مقایسه اصلی نیروهای پراکندگی لاندن زیاد توانمند تر هستند. به جهت فعال سازی فیزیکی گازی میبایست فرایند پیرولیز در محفظه بی اثر و در دمای 600 تا 900 جايگاه سلسیوس انجام شود، سپس اکسیژن به محیط پمپ شود و دما در در بین 900 تا 1200 جايگاه سلسیوس گرم گردد. نیرویی که سبب به جذب فیزیکی بر مرحله کربن اکتیو میشود، نیروی پراکندگی لاندن (London dispersion force) است؛ که همین نیرو خویش فرمی از نیروهای واندروالس هست و در اثر کشش بین مولکولی تولید میشود. صرفه اقتصادی فعالسازی شیمیایی به میزان بالایی به بازیافت اثر گذار عامل شیمیایی گزینه استفاده در همین نحوه بستگی دارد. دارای این حال فیلترهای کربنی به طور کلی در از دربین بردن ترکیبات معدنی یا آلاینده های دیگر نظیر میکروب، سدیم، نیترات، فلوراید، سرب، فلزات سنگین و سختی اثر گذار نیستند . به طورکلی کلیه ترکیبات تا حدی قابلیت جذب شدن را دارا هستند اما در عمل کربن فعال عمدتا به جهت جذب مواد آلی و بعضا ترکیبات معدنی اصلی وزن مولکولی بالا نظیر ید و جیوه به کار گیری میشود. فیلتر کربن یک طرز فیلتر می باشد که حساس استعمال از یک بستر کربن فعال برای حذف آلاینده های و ناخالصی ها، با استفاده از جذب سطحی مواد شیمیایی فعالیت میکند.همچنین همین واحد تصفیه آب از دیگر قسمتها مانند غشاهای اسمز معکوس و رزین های تبادل یون در درمقابل آسیب احتمالی به علت اکسیداسیون و یا این که رسوب آلی نگهداری می کند. یکی دیگر از زمینه های کاربردی گسترده کربن فعال، تصفیه و از میان بردن مایعات میباشد که از اهمیت ویژه ای در داروخانه ها، مواد غذایی، نوشیدنی و سایر صنایع برخوردار است. نحوه بررسی: جاذب مغناطیسی اهمیت به کارگیری از طرز هم ترسیبی مهیا شد و مشخصات فیزیکی و ساختاری جاذب سنتز شده اهمیت تکنیک های XRD، TEM و SEM گزینه تحلیل قرار گرفت. همچنین برای تصفیه گاز ها از ذغال فعال شده حیاتی تخلخل کمتر نسبت به فاز مایع به کارگیری می شود. این ها به استدلال افت فشار قلیل مقاومت مکانیکی زیاد و محتوای غبار اندک عمدتا برای کاربردهای فاز گاز استعمال می شوند. برای فعال سازی کربن خالص میتوان آن را به رخ مستقیم در یک گوشه و کنار گرمایی که گاز به آن پمپ می‌شود قرار داد. کربن فعال در کلی ترین معنی آن عبارتی هست که شامل دامنه وسیعی از مواد کربنی آمورف است که رتبه بالایی از تخلخل و حوزه‌ سطحی گران قدر را نشان می دهد. آزمایشها در اینجا نشان می دهد که ۹۹/۵ % از متیل اتیل کتون در منافذ کربن فعال به دام افتاده اند. بعضا از کربنها با ساختار مزوپور (نیمه متخلخل) هستند که برخی از مولکولهای دارای اندازه متوسط مثل جوهر متیل بلو کربن فعال چه کاربردی دارد را جذب مینمایند. بدین ترتیب کربن در معرض اکسیژن قرار می‌گیرد و فرآیند اکسیداسیون انجام می‌شود و درنتیجه کربن فعال متخلخل ایجاد میگردد. در صورتی که از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد کربن فعال و زاج کیمیا لطفا از کاغذ ما بخواهید.