نحوه تشخیص مهره اصلی مار – مشاور شما

او با تاریخ آسیا و اروپا به خوبی آشنا بود و در آن روز شروع به صحبت از حکومت مسلمانان در اروپا کرد که از شمال آفریقا و از آنجا به اسپانیا نفوذ کردند و فرهنگ و آداب و رسوم خود را ترک کردند. حتی مسابقات بچه ها بین من و آقای شمس الدین و …

ادامه مطلب